songs

Kaddish.  M. Ravel

       Fisher's song. El Pessebre.

 P.Casals

 Sóc Feliç.  La Tempesta esbaïda.  

J. Serra

  Seia de cara  mar. La Tempesta esbaïda.  J.Serra